Increase font-size  Restore font-size  Decrease font-size  Print


 

Bericht aan kandidaat-cursisten die zich reeds aangemeld hebben voor de opleiding.
Voor een vlotte communicatie is het fundamenteel dat wij over nog werkbare mailadressen beschikken.
Indien jouw adres veranderd is NA uw aanmelding gelieve dan DRINGEND uw nieuw adres te mailen naar cursisten@cmbpuurs.be
Bedankt.

 

Aanmelden / de eerste stap

BELANGRIJK BERICHT
De beschikbare accomodatie om cursisten te huisvesten is helaas beperkt.
De vraag is veel groter dan het aanbod. Hierdoor kan er per schooljaar slechts een klein procent van de kandidaat-cursisten starten.
Daarom werken we met een aanmeldingslijst.
Mensen die de opleiding willen volgen en ingetekend hebben op de aanmeldingslijst krijgen op het einde van een schooljaar bericht of er voor hen al dan niet plaats zal zijn in het daarop volgende schooljaar.
Regelmatig krijgen we vragen als: " Zal ik erbij zijn volgend schooljaar ? " / " De hoeveelste sta ik op de wachtlijst? " / Wanneer krijg ik nieuws ? " /" In welk schooljaar kan ik dan beginnen ? "  enz...
Het is voor ons zeer moeilijk en zelfs onmogelijk om deze vragen te beantwoorden en een betrouwbare prognose te geven . Cursisten die reeds les volgen hebben immers voorrang, en we weten pas op het einde van een schooljaar of deze mensen al dan niet geslaagd zijn en of ze terugkomen voor het daaropvolgend schooljaar... / We weten ook niet of mensen die uitgenodigd worden om zich in te schrijven ( omdat er voor hen plaats vrijkomt ), zich ook effectief zullen inschrijven ?!  Sommigen hebben  ondertussen andere plannen of zijn niet meer in de mogelijkheid van ... , enz. We weten dus niet hoe snel of hoe traag iemand naar boven op de lijst zal schuiven.

We doen ons uiterste best om de aanvragen zo vlot mogelijk te verwerken.
Desondanks moeten sommigen één tot meerdere jaren wachten alvorens te kunnen starten.
Onze excuses daarvoor en bedankt voor uw geduld... !

ONLINE AANMELDEN  >> Klik hier


fausse rolex | replique montre


Inschrijven / de tweede stap

Als er voor jou een plaats in de ateliers vrijkomt dan wordt je uitgenodigd om je in te schijven.
De inschrijving is pas definitief na het handtekenen van het inschrijvingsformulier en het betalen van de inschrijvingsgelden.

Als er geen plaats mocht vrijkomen laten we dat eveneens weten einde september.

 

 


Prijzen / Inschrijvingsgeld CVO  en Lidgeld Cmb

1- CVO, Centrum volwassenenonderwijs.
    Het inschrijvingsgeld voor CVO- Rivierenland , volwassenonderwijs , bedraagt € 300 per module 
(met een maximum van 600€  per schooljaar binnen één afdeling)Hiernaast wordt eveneens  €40,- aangerekend voor ateliergebonden verbruiksgoederen. 

    Wie een geldig attest voorlegt van VDAB,  OCMW, Vlaams Fonds ( VAPH ) of Mutualiteit  kan rekenen op een aanzienlijke korting op het inschrijvingsgeld. zie deze link voor gedetaillerde informatie:http://onderwijs.vlaanderen.be/node/6295
    LET OP : Het  CVO-inschrijvingsgeld kan sinds 1 augustus 2010 NIET MEER  worden betaald met opleidingscheques.

   Het  CVO-inschrijvingsgeld  kan overgeschreven worden op de rekening van CVO-Rivierenland:
   IBAN: BE 13 068 2318312 39 / BIC-Code: GKCCBEBB

2 - Cmb, Cenrum voor Muziekinstrumentenbouw.
     
Het lidgeld voor de actieve vzw Cmb-gebruiker (CVO-cursist of deelnemer aan langlopende workshops) bedraagt: €260,- .

     De betaling van dit lidgeld geeft toegang tot het informatiecentrum, de winkel en geeft bovendien gratis toegang tot de

     lezingen en workshops die het Cmb organiseert en stevige kortingen op concerten en studiereizen.


   
De Cmb-bijdrage kan overgeschreven worden op de rekening van het Cmb:
    IBAN: BE 81 417 1039891 24 / BIC-Code: KREDBEBB
 

Aanverwante info:

- De modules zijn, volgens de officiële leerplannen, opgebouwd uit: 240 lestijden (uitzondering:laatste 2 modules klavierinstrumentenbouw = 300 lestijden, module reparatietechnieken = 120 lestijden)
- Deze 240 lestijden zijn gespreid over een 35 tal lesdagen binnen één schooljaar.
- Sommige ateliers zijn langer open dan het minimum aantal lestijden. Zie: Uurrooster.  Cursisten kunnen in dat geval ook langer blijven werken.
 
- Beginnende cursisten starten hun lesdag altijd bij de openingsuren van het atelier.

- Beginnende cursisten starten hun basismodule meteen in het atelier van hun instrumentkeuze. Alle niveaus zijn gemengd in de verschillende ateliers, zie ook > Uurrooster van de cursussen

- Regelmatig nodigen wij kandidaatcursisten uit voor een infosessie over de werking van zowel de vzw Cmb als van de opleiding Muziekinstrumentenbouw die in onze gebouwen worden ingericht door CVO Rivierenland. Zo krijgen kandidaten de kans om het centrum in werking te bezoeken en zich een beeld te vormen van wat onze opleiding te bieden heeft.


mail naar Leen Spaepen : cursisten@cmbpuurs.be voor meer info.<< terug /

 

 

 

 


NL  FR  EN  DE  IT  ES
Laatst aangepast op: 05/09/2018 © Cmb Puurs - Belgium

 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)