Increase font-size  Restore font-size  Decrease font-size  Print

cordeFactum / Guido de Neve /2008 NL- 03/2008


 Nieuwsbrief - Newsletter - Bulletin

Puurs, 25 maart 2008

Beste ,

Met deze nieuwsbrief willen we drie dingen in de schijnwerpers zetten:

  • cordeFactum 2008 - VIOOL     Uiterste inschrijvingsdatum: 15 april 2008
  • Rencontres de Maîtres met Guido De Neve op zaterdag 19 april 2008
  • Onze volledig vernieuwde website, nog steeds op het vertrouwde adres: www.cmbpuurs.be

 


Het Centrum voor muziekinstrumentenbouw organiseert voor de derde maal het Internationaal Symposium over instrumentenbouw: 'cordeFactum'. Elke editie zetten we een ander instrument in de schijnwerpers. Vorige keren kwamen volgende onderwerpen, sprekers en musici aan bod:

cordeFactum 2004 - Klassieke gitaar, Steel-string gitaar en luit met: Jim Black, Rolf Eichinger, Bruno Marlat, Klaus Martius, John Monteleone, Sebastian Nùñes, Mimmo Peruffo, Hugo Valcke, Pavel Steidl, Jacques Stotzem, Jacques Piroton, Luthomania.

cordeFactum 2006 - Viola da gamba met: Michael Fleming, Ingo & Tilman Muthesius, Pierre Van Engeland, Ephraïm Segherman, Dirk Moelants, François Bodart, Gesina Liedmeier, Wieland & Piet Kuijken, Philippe Pierlot, Robert Kohnen, The Spirit of Gambo.
 

cordeFactum 2008 - Vioolbouw

9, 10 & 11 mei 2008

cordeFactum 2008 wil een forum zijn waar professionele vioolbouwers en alle belangstellenden in vioolbouw elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe inzichten kunnen uitwisselen.
Internationale autoriteiten op het gebied van instrumentenbouw zullen lezingen en workshops geven, waarin o.a. nieuwe ontwikkelingen of detailstudies zullen voorgesteld worden. De lezingen worden in het Engels & Frans gehouden. Sprekers zijn :

François Denis - Gaultier Louppe - Gert Schrijvers - Jan Strick
M. Despiau - Pierre Guillaume - Bruno Sporcq - Benoît Douchy
Charles Besnainou - Mia Awouters - Sam Zygmuntowicz

 
Iedere dag wordt afgesloten met een 'Avondconcert onder het lover' met vooraanstaande musici uit binnen- en buitenland :

Danel-strijkkwartet - Alexandre Cavaliere - Marian Minnen & Bart Naessens


Uiterste inschrijvingsdatum: 15 april 2008

Alle details zijn te vinden op www.cordefactum.be

 

De reeks ‘ontmoetingen met meesters’ is gegroeid vanuit de behoefte om het standpunt, de visie en expertise van musici te leren kennen ten opzichte van hun instrument en de muziek die ervoor geschreven is. Vanuit die vraag brengen vooraanstaande musici een muzikaal geïllustreerd verhaal en gaan in dialoog met instrumentenbouwers en muziekliefhebbers.
Zaterdagavond 19 april maken we met Guido De Neve een muzikale wandeling doorheen de tijd: van Bach via Eugène Ysaye tot Xenakis met daarbij het passende instrumentarium. Een barokviool en -boog voor Bach, een klassieke viool met boog voor Ysaye en Xenakis. Guido De Neve geeft tevens een woordje uitleg en er is ruim gelegenheid om vragen te stellen, van ideeën te wisselen en om achteraf een glas te drinken...

Guido de Neve bleek al op zeer jonge leeftijd begaafd met een uitzonderlijk muzikaal talent. Reeds op zijn elfde werd hij als leerling aanvaard aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. In 1984 ontmoette de Neve in Assisi de Hongaarse violist Sandor Végh. Die kennismaking zou zijn verdere ontwikkeling ingrijpend beïnvloeden. Dat gold in de eerste plaats tijdens de daarop volgende zes jaar van intensieve zelfstudie, een periode waarin Guido de Neve een zeer persoonlijke manier van interpreteren ontwikkelde. Die inzet zou in binnen- en buitenland worden beloond. Maar de
Neve is niet alleen een gepassioneerd violist. Hij wordt wijd en zijd gewaardeerd voor zijn opzoekingswerk naar en ‘restauratie’ van onuitgegeven manuscripten. Anderzijds is de Neve een bron van inspiratie geworden voor hedendaagse componisten. De jongste jaren werden talrijke werken voor en met hem geschreven.

 


Breng een bezoekje aan onze volledig vernieuwde website: www.cmbpuurs.be !



 

 


U ontvangt dit bericht omdat u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief lijst. Wenst U verder geen Cmb-nieuws meer te ontvangen, klik dan hier, en verstuur het automatisch aangemaakte bericht. Dank U.
Deze lijst wordt onderhouden door Cmb Puurs. U kan ons vinden op www.cmbpuurs.be.

Vous recevez ce courriel parce que vous êtes inscript sur notre liste. Souhaitez-vous ne plus reçevoir de nos courriels, cliquez ici, et envoyez le message créé automatiquement. Merci.
Cette liste est maintenue par Cmb Puurs. Vous nous trouvez à www.cmbpuurs.be.

You're receiving this email because you are on our mailing list. If you prefer not to receive anymore email from us, click here, and send the automatically generated message. Thank you.
This list is maintained by Cmb Puurs. You can find us on www.cmbpuurs.be.

 

 



[ Back ]

NL  FR  EN  DE  IT  ES
Last update: 20/11/2008 © Cmb Puurs - Belgium

 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)