Wat doen we ?

Activiteiten


Naast de opleiding organiseert het Centrum voor muziekinstrumentenbouw tal van activiteiten.

Deze zijn toegankelijk voor alle belangstellenden, dus ook voor niet-cursisten en niet-Cmb-leden.

Het is juist onze bedoeling een zo breed mogelijk publiek aan te spreken dat in instrumentenbouw geïnteresseerd is.

Anderzijds geven we de mogelijkheid aan cursisten, ex-cursisten , instrumentenbouwers, muzikanten en liefhebbers om zich na- of bij te scholen of zich verder te verdiepen.


In uiteenlopende workshops en lezingen laten we het woord aan specialisten op hun vakterrein en worden deelaspecten van instrumentenbouw grondig uitgediept.


De inmiddels befaamd geworden reeks Rencontres de Maîtres staat garant voor unieke ontmoetingsmomenten met vooraanstaande musici die hun muzikaal geïllustreerd verhaal vertellen.


Op het Opendeurfeest en Eindejaarsconcert zijn instrumenten van onze cursisten te zien, een ‘open atelier’ met bouwers in actie, didactisch materiaal en foto’s. Voor het concertgedeelte worden musici uitgenodigd om een selectie van de instrumenten te bespelen. Deze opendeurdag biedt het grote publiek een streling voor oog en oor en de mogelijkheid het Cmb te ontdekken in een aangename en feestelijke sfeer.


Op het tweejaarlijks  Cordefactum-festival worden tal van professionele bouwers, experts en musici uit binnen- en buitenland uitgenodigd en samengebracht rond muziekinstrumentenen en de bouw ervan.


Voor ex-cursiten : Open Ateliers Instrumentenbouw

Begin 2011 startte het Cmb met een nieuw initiatief, de ‘open ateliers instrumentenbouw’.

Bedoeling is om afgestudeerde Cmb-cursisten , binnen een gemeenschappelijk atelier, de mogelijkheid te bieden om ervaringen, gegevens en kennis uit te wisselen en elkaar te helpen bij bouwtechnische uitdagingen.

Daartoe bieden we de gelegenheid om tweemaal per maand, op een vaste dag, samen te komen in speciaal daarvoor ingerichte ateliers in het Cmb te Puurs.

Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf thuis bouwen en dat ze bereid zijn hun collega's met raad en daad bij te staan.

Er is een basisset materiaal aanwezig, zodat ter plaatse ook praktisch kan gewerkt en gedemonstreerd worden.

De sessies vinden plaats om de twee weken op donderdag (behalve tijdens vakanties of verlofdagen), te beginnen de eerste week van september. Er wordt 130 euro inschrijvingsgeld gevraagd. Door betaling van het inschrijvingsgeld zijn de deelnemers automatisch Cmb-lid als ex-cursist. Meer info in de shop of via info@cmbpuurs.be


Voor een schooljaaroverzicht: volg deze link