Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?


De vzw Centrum voor muziekinstrumentenbouw (Cmb) is een opleidings- en documentatiecentrum

dat tot doel heeft de kennis en de rijkdom van het ambacht instrumentenbouw te verspreiden en bevorderen.


De realisatie van deze doelstelling steunt op twee pijlers :


1. De ondersteuning en huisvesting van de opleiding muziekinstrumentenbouw van onze onderwijspartner CVO-Antwerpen (Centrum voor Volwassenenonderwijs).


2. Een ruim aanbod van activiteiten i.v.m. instrumentenbouw zoals workshops, lezingen, opendeurdagen, ontmoetingen met muzikanten, het Cordefactum Muziek-en-Instrumenten-Festival. / Meer info, zie: Activiteiten.


De unieke en vruchtbare symbiose tussen deze pijlers maakt het mogelijk mensen op te leiden tot professionele instrumentenbouwers, en biedt daarnaast ook de gelegenheid tot kennismaking of bijscholing voor zowel beginners als gevorderden.


Leden van de vzw Cmb en Cmb/CVO-cursisten kunnen daarenboven een beroep doen op :

een informatie- en documentatiecentrum met vakliteratuur en bouwplannen

een magazijn/winkel voor de aankoop van klankhout en specifieke materialen


Door de grote diversiteit aan instrumenten en het kwalitatief hoogstaand aanbod heeft ons centrum een stevige internationale faam verworven. Wekelijks komen mensen uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland naar het Cmb om de opleiding of de activiteiten te volgen. Cursisten uit o.a. Frankrijk vestigen zich tijdelijk in België om – dankzij de mogelijkheden van het modulair systeem – voltijds les te volgen.


Het Cmb geniet tevens groeiende internationale erkenning door de enthousiaste deelname van professionele bouwers en experts uit binnen- en buitenland aan het tweejaarlijkse internationaal symposium/festival over muziekinstrumentenbouw Cordefactum.