Opleiding

Opleiding muziekinstrumentenbouw 

Het Cmb huisvest en ondersteunt de opleiding muziekinstrumentenbouw (MIB)

van haar onderwijspartner 'GO! CVO-ANTWERPEN'

Met uitzondering van het eerste instrument worden de andere instrumenten in de lijsten niet noodzakelijk in de aangegeven volgorde gebouwd.

Cursisten kunnen kiezen uit een brede waaier van muziekinstrumenten (zie bovenstaand schema)

Dank zij het modulair systeem kunnen cursisten zelf een traject samenstellen en kiezen om één of meerdere dagen les te volgen. De duur van de opleiding is bijgevolg afhankelijk van het aantal modules en leertrajecten die gekozen worden.


De lesgevers zijn professionele bouwers met een eigen praktijk.

Ze brengen hun kennis en ervaring mee naar de ateliers en de werkbank van iedere cursist.


De ateliers worden bevolkt door een zeer heterogene groep cursisten met een mix aan achtergronden, leeftijden, nationaliteiten en met zowel recreatieve als professionele ambities.


Door de kwaliteit van de opleiding en de veelheid aan instrumenten die worden aangeboden bekleedt het Cmb een

unieke positie binnen Europa.


Inschrijven: De beschikbare accommodatie om cursisten te huisvesten is helaas beperkt.
De vraag is groter dan het aanbod waardoor niet alle kandidaat-cursisten kunnen starten bij het begin van het schooljaar volgend op hun inschrijving.

Daarom wordt er met een aanmeldings- en wachtlijst gewerkt.

Zodra er een plaats vrij komt worden kandidaten in volgorde van aanmelding uitgenodigd om zich vaststaand in te schrijven.

&

Meer info over de opleiding

en inschrijven